New Matura Success

Język na maturze

Posted on

Rozszerzaj swoje kompetencje – na każdej płaszczyźnie

Zdanie języka angielskiego na maturze, wymaga opanowania umiejętności rozumienia tekstu pisanego oraz mówionego, czytania ze zrozumieniem, prawidłowego wykorzystywania konstrukcji i reguł gramatycznych, tworzenia wypowiedzi pisemnych, a także płynnego i poprawnego wypowiadania się. Oznacza to, że aby uzyskać dobry wynik z egzaminu maturalnego, konieczne jest opanowanie szeregu rozmaitych umiejętności. W osiągnięciu tego, może nam pomóc seria New Matura Success, w której znajdziemy zarówno podręczniki, jak i ćwiczenia, obejmujące materiał określony przez podstawę programową.

Nie ograniczaj się tylko do podręczników

Choć podręczniki New Matura Success są serią godną polecenia, to ucząc się języka warto korzystać również z innych materiałów. Dobrym treningiem przedmaturalnym jest rozwiązywanie arkuszy z lat ubiegłych, a także arkuszy wydawanych w formie ćwiczeń przez różne wydawnictwa. Dzięki temu oswoisz się z maturalną formułą i sprawdzisz, z jakim rodzajem zadań masz największe problemy. Podręczniki, choćby te z serii New Matura Success, warto potraktować jako swego rodzaju drogowskaz. Książki te bowiem podzielone są na działy, obejmujące tematy, z którymi możesz się spotkać na maturze. Nie oznacza to jednak, że musisz ograniczać się tylko do szkolnych podręczników.

Kiedy już dowiesz się, jaki jest zakres tematów wchodzących w podstawę programową (rodzina, czas wolny, szkoła, życie zawodowe itd.), możesz samodzielnie rozszerzyć treści dostępne w podręcznikach. Najlepiej usiądź spokojnie z książkami z serii New Matura Success oraz czystym zeszytem. Następnie, wypisz wszystkie tematy, które są poruszane w tych podręcznikach. Dzięki temu będziesz wiedzieć, w jakim zakresie tematycznym warto się poruszać. Jeśli oprócz zdania matury, chcesz faktycznie nauczyć się języka, to zacznij szukać artykułów, blogów, czy też filmów lub podcastów, obejmujących tematy z poszczególnych działów. Dzięki temu opanujesz nowe słówka, a także dowiesz się wielu ciekawych rzeczy. Dodatkowo, w przypadku podcastów, filmików lub wywiadów, będziesz w stanie osłuchać się z językiem.

Dobrze byłoby również, gdybyś mógł ćwiczyć swoje kompetencje związane z mówieniem. Jeżeli nie masz anglojęzycznych znajomych i nie chodzisz na żaden kurs językowy, poproś swojego nauczyciela o zorganizowanie zajęć, których głównym celem będzie mówienie. Możecie wówczas ćwiczyć formułę zadań maturalnych albo po prostu rozmawiać i dyskutować na tematy wchodzące w zakres podstawy programowej.

School obraz autorstwa senivpetro – www.freepik.com