New Matura Success

New Matura Success

Posted on

Kompleksowe przygotowanie do matury

Niektórzy uczniowie przygotowania do egzaminu maturalnego zaczynają dopiero w ostatniej klasie szkoły średniej. Jak podkreślają nauczyciele, jest to duży błąd, ponieważ bezpośrednio przed egzaminem można jedynie powtarzać i utrwalać zdobytą wcześniej wiedzę, trudniej jest zaś skutecznie nauczyć się czegoś nowego. Jak więc najlepiej wykorzystać trzy lata przed egzaminem dojrzałości, by w maju przed najważniejszym sprawdzianem, móc z czystym sumieniem powiedzieć, że jest się solidnie przygotowanym? Dużą pomocą w osiągnięciu tego celu może okazać się seria podręczników, która od pierwszej części oswaja uczniów z treściami typowo egzaminacyjnymi. Taką serią jest z pewnością New Matura Success.

Ulubiona seria uczniów i nauczycieli

Podręcznik do nauki języka angielskiego, jak podkreśla wielu lingwistów, powinien być przede wszystkim bogaty w ciekawe treści. Język jest żywy i w przyszłości ma służyć uczniom za narzędzie do porozumiewania się i poznawania świata, dlatego też publikacja tego typu nie powinna składać się jedynie z nudnych ćwiczeń gramatycznych. New Matura Success nie bez powodu należy do najchętniej wybieranych serii przez nauczycieli, a i uczniowie są bardzo zadowoleni z pracy z tym cyklem. Zagadnienia poruszane w tekstach do czytania czy w zadaniach na rozumienie ze słuchu są bliskie każdemu licealiście. Można zatem uznać, że skoro poruszane przez autorów serii tematy są ciekawe dla młodych ludzi, uczniowie łatwiej i chętniej będą przyswajać podstawę programową.

Formy nauki i przygotowania do matury

New Matura Success jest serią składającą się z podręczników oraz książek ćwiczeń. Autorzy serii postawili na korzystanie z różnych form aktywności, a jednocześnie pogrupowali poszczególne rodzaje zadań w logiczny sposób, co niewątpliwie ułatwia uczniom naukę i powtarzanie, czy to do sprawdzianu po pojedynczym rozdziale, czy też do końcowego egzaminu maturalnego. Podręcznik New Matura Success zawiera:

  • liczne zadania na rozumienie ze słuchu
  • sekcję “Writing” zawierającą cenne wskazówki i gotowe wyrażenia do wykorzystania w różnych typach wypowiedzi pisemnej wymaganych na maturze z języka angielskiego
  • leksykalne zestawienia słów z poszczególnych grup tematycznych
  • sekcję “Strategie maturalne”, z której można dowiedzieć się, jak krok po kroku należy rozwiązywać poszczególne rodzaje zadań egzaminacyjnych
  • ciekawe teksty dotyczące kultury krajów anglojęzycznych
  • minirepetytoria z ćwiczeniami przygotowującymi typowo do egzaminu.
School obraz autorstwa senivpetro - www.freepik.com