New Matura Success

New Matura Success

Posted on

Kompleksowe przygotowanie do matury

Niektórzy uczniowie przygotowania do egzaminu maturalnego zaczynają dopiero w ostatniej klasie szkoły średniej. Jak podkreślają nauczyciele, jest to duży błąd, ponieważ bezpośrednio przed egzaminem można jedynie powtarzać i utrwalać zdobytą wcześniej wiedzę, trudniej jest zaś skutecznie nauczyć się czegoś nowego. Jak więc najlepiej wykorzystać trzy lata przed egzaminem dojrzałości, by w maju przed najważniejszym sprawdzianem, móc z czystym sumieniem powiedzieć, że jest się solidnie przygotowanym? Dużą pomocą w osiągnięciu tego celu może okazać się seria podręczników, która od pierwszej części oswaja uczniów z treściami typowo egzaminacyjnymi. Taką serią jest z pewnością New Matura Success.

Ulubiona seria uczniów i nauczycieli

Podręcznik do nauki języka angielskiego, jak podkreśla wielu lingwistów, powinien być przede wszystkim bogaty w ciekawe treści. Język jest żywy i w przyszłości ma służyć uczniom za narzędzie do porozumiewania się i poznawania świata, dlatego też publikacja tego typu nie powinna składać się jedynie z nudnych ćwiczeń gramatycznych. New Matura Success nie bez powodu należy do najchętniej wybieranych serii przez nauczycieli, a i uczniowie są bardzo zadowoleni z pracy z tym cyklem. Zagadnienia poruszane w tekstach do czytania czy w zadaniach na rozumienie ze słuchu są bliskie każdemu licealiście. Można zatem uznać, że skoro poruszane przez autorów serii tematy są ciekawe dla młodych ludzi, uczniowie łatwiej i chętniej będą przyswajać podstawę programową.

Formy nauki i przygotowania do matury

New Matura Success jest serią składającą się z podręczników oraz książek ćwiczeń. Autorzy serii postawili na korzystanie z różnych form aktywności, a jednocześnie pogrupowali poszczególne rodzaje zadań w logiczny sposób, co niewątpliwie ułatwia uczniom naukę i powtarzanie, czy to do sprawdzianu po pojedynczym rozdziale, czy też do końcowego egzaminu maturalnego. Podręcznik New Matura Success zawiera:

  • liczne zadania na rozumienie ze słuchu
  • sekcję “Writing” zawierającą cenne wskazówki i gotowe wyrażenia do wykorzystania w różnych typach wypowiedzi pisemnej wymaganych na maturze z języka angielskiego
  • leksykalne zestawienia słów z poszczególnych grup tematycznych
  • sekcję “Strategie maturalne”, z której można dowiedzieć się, jak krok po kroku należy rozwiązywać poszczególne rodzaje zadań egzaminacyjnych
  • ciekawe teksty dotyczące kultury krajów anglojęzycznych
  • minirepetytoria z ćwiczeniami przygotowującymi typowo do egzaminu.
School obraz autorstwa senivpetro - www.freepik.com
New Matura Success

Język na maturze

Posted on

Rozszerzaj swoje kompetencje – na każdej płaszczyźnie

Zdanie języka angielskiego na maturze, wymaga opanowania umiejętności rozumienia tekstu pisanego oraz mówionego, czytania ze zrozumieniem, prawidłowego wykorzystywania konstrukcji i reguł gramatycznych, tworzenia wypowiedzi pisemnych, a także płynnego i poprawnego wypowiadania się. Oznacza to, że aby uzyskać dobry wynik z egzaminu maturalnego, konieczne jest opanowanie szeregu rozmaitych umiejętności. W osiągnięciu tego, może nam pomóc seria New Matura Success, w której znajdziemy zarówno podręczniki, jak i ćwiczenia, obejmujące materiał określony przez podstawę programową.

Nie ograniczaj się tylko do podręczników

Choć podręczniki New Matura Success są serią godną polecenia, to ucząc się języka warto korzystać również z innych materiałów. Dobrym treningiem przedmaturalnym jest rozwiązywanie arkuszy z lat ubiegłych, a także arkuszy wydawanych w formie ćwiczeń przez różne wydawnictwa. Dzięki temu oswoisz się z maturalną formułą i sprawdzisz, z jakim rodzajem zadań masz największe problemy. Podręczniki, choćby te z serii New Matura Success, warto potraktować jako swego rodzaju drogowskaz. Książki te bowiem podzielone są na działy, obejmujące tematy, z którymi możesz się spotkać na maturze. Nie oznacza to jednak, że musisz ograniczać się tylko do szkolnych podręczników.

Kiedy już dowiesz się, jaki jest zakres tematów wchodzących w podstawę programową (rodzina, czas wolny, szkoła, życie zawodowe itd.), możesz samodzielnie rozszerzyć treści dostępne w podręcznikach. Najlepiej usiądź spokojnie z książkami z serii New Matura Success oraz czystym zeszytem. Następnie, wypisz wszystkie tematy, które są poruszane w tych podręcznikach. Dzięki temu będziesz wiedzieć, w jakim zakresie tematycznym warto się poruszać. Jeśli oprócz zdania matury, chcesz faktycznie nauczyć się języka, to zacznij szukać artykułów, blogów, czy też filmów lub podcastów, obejmujących tematy z poszczególnych działów. Dzięki temu opanujesz nowe słówka, a także dowiesz się wielu ciekawych rzeczy. Dodatkowo, w przypadku podcastów, filmików lub wywiadów, będziesz w stanie osłuchać się z językiem.

Dobrze byłoby również, gdybyś mógł ćwiczyć swoje kompetencje związane z mówieniem. Jeżeli nie masz anglojęzycznych znajomych i nie chodzisz na żaden kurs językowy, poproś swojego nauczyciela o zorganizowanie zajęć, których głównym celem będzie mówienie. Możecie wówczas ćwiczyć formułę zadań maturalnych albo po prostu rozmawiać i dyskutować na tematy wchodzące w zakres podstawy programowej.

School obraz autorstwa senivpetro – www.freepik.com